هدستهای واقعت مجازی که دارای سیستم عامل هستند و بدون نیاز به اتصال به رایانه کار می کنند

هدستهای همه کاره (All in one) 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

بالا